Logowanie | Zarejestruj się | Schowek (0) | Podgląd zamówienia

Regulamin ważny do 24.12.2015

WARUNKI ZAKUPU

Regulamin niniejszy zawiera zasady działania Internetowego Sklepu Medycznego www.medysklep.pl, będącego własnością MMS Seltris z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 105e.

UŻYTKOWNICY

1. Każda osoba dokonująca zakupów w Internetowym Sklepie Medycznym www.medysklep.pl ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem i postępowania z jego regułami.
2. Dokonanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
3. Z oferty mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Transakcje dokonywane są pomiędzy Sprzedającym; osobą upoważnioną przez MMS Seltris, a Kupującym; którym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z powyższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są przez Internetowy Sklep www.medysklep.pl jedynie za pomocą formularza na stronie internetowej.
2. Zamówienia na towary można składać za pomocą koszyka zamówień, rejestrując się w sklepie jako Klient (Użytkownik) lub nie rejestrując się wybierając opcje jednorazowego zakupu.
3. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju.
4. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza w treści którego należy wpisać:
• dane osobowe,
• numer telefonu,
• e-mail do potwierdzenia zamówienia,
• adres na który ma być dostarczony zamówiony towar.
Ponadto kupujący otrzymuje paragon lub fakturę VAT. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest wypełnić pole NIP.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja ma miejsce od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.30. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem będą potwierdzane dodatkowo telefonicznie lub mailowo. 6. Klient w momencie przyjmowania przesyłki ma prawo sprawdzenia jej zawartości (zgodnie z regulaminami firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej). W przypadku braku towaru lub towarów, bądź uszkodzeń powstałych w czasie transportu może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres biura MMS Seltris. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
7. MMS Seltris zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. W takim wypadku MMS Seltris powiadomi Klienta o odmowie.
8. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT – są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.
9. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:
• gotówką przy odbiorze,
• przelewem

KOSZTY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 21 dni roboczych, od chwili złożenia zamówienia (w praktyce czas ten wynosi 2-3 dni robocze, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć a Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
2. W celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji MMS Seltris zwróci się o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, które nabiera mocy prawnej. MMS Seltris zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia lub odrzucenia zamówienia.
3. Koszty przesyłki zamówionego towaru lub towarów ponosi zamawiający w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi.
4. Wszystkie zakupione u nas towary wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD ( zgodnie z wyborem klienta).
5. Koszty przesyłki uzależnione są od formy płatności jaką państwo wybiorą oraz firmy przewozowej (Poczta Polska, DPD):
a) za pobraniem Poczta Polska (towary zakupione z opcją płatności przy odbiorze). Koszt przesyłki jest uzależniony od wagi towaru i jest zawsze automatycznie wyliczany przy składaniu zamówienia. Obowiązującą jest cena przesyłki wyliczona w formularzu zamówienia.
b) za pobraniem DPD (towary zakupione z opcją płatności przy odbiorze). Przesyłka do 10kg. W przypadku przekroczenia tej wagi, klient będzie informowany o potrzebie naliczenia wyższej opłaty za przesyłkę. Cena przesyłki wyliczona jest w formularzu zamówienia.
c) przedpłata Poczta Polska (przy przedpłacie wysyłamy towar po otrzymaniu potwierdzenia z banku lub systemu płatności.pl o wpłacie). Koszt przesyłki jest uzależniony od wagi towaru i jest zawsze automatycznie wyliczany przy składaniu zamówienia. Obowiązującą jest cena przesyłki wyliczona w formularzu zamówienia.
d) przedpłata DPD (przy przedpłacie wysyłamy towar po otrzymaniu potwierdzenia z banku lub systemu płatności.pl o wpłacie).  Przesyłka do 10kg. W przypadku przekroczenia tej wagi, klient będzie informowany o potrzebie naliczenia wyższej opłaty za przesyłkę. Cena przesyłki wyliczona jest w formularzu zamówienia.
6. Istnieje możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki (zgodnie z regulaminami firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej), co wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty. W przypadku przesyłki Pocztą Polską opłata wynosi 5 PLN (netto). W przypadku Przesyłki DPD sprawdzanie zawartości powyżej 10 minut od dostarczenia, wiąże się z naliczeniem opłaty, jak za oczekiwanie kuriera – za każde rozpoczęte 10 minut 10 PLN (netto).
W formularzu zamówienia w polu „Uwagi Zamawiającego” należy zgłosić życzenie sprawdzenia zawartości , co automatycznie wiąże się z naliczeniem opłaty na tę usługę.
7. W przypadku ponownego wysłania przesyłki , po niepodjęciu jej w terminie (po upływie 14 dni od pierwszej próby dostarczenia) będzie naliczana opłata za ponowne wysłanie przesyłki.
8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z Zamawiającym.
9. W przypadku gdy nie otrzymacie państwo przesyłki w/w terminie, pomimo przyjęcia przez nas zamówienia do realizacji i po wysłaniu maila potwierdzającego wysyłkę - prosimy o kontakt .
10. MMS Seltris zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
11. W przypadku większych zamówień MMS Setris zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach jednak koszt przesyłki będzie naliczony tylko raz.


REKLAMACJE (warunki gwarancji, wymiany towaru, zwrotu towaru)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy, w ciągu dziesięciu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz. U. Nr 22, poz. 271). W takim przypadku Klient jest zobowiązany przesłać zamówiony towar lub towary w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres biura MMS Seltris.
2. Po doręczeniu zwracanego towaru następuje procedura weryfikująca:
- Pracownik firmy weryfikuje zgodność zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży, sprawdza stan opakowań, ewentualnie towaru. Jeżeli zostanie stwierdzona zgodność przechodzi do kolejnego punktu, w przeciwnym wypadku towar jest odsyłany do nabywcy na jego koszt.
- Zostaje sporządzony dokument korygujący za zwrócony towar (faktura korygująca VAT lub paragon korygujący), który zostaje wysłany do nabywcy. Nabywca ma obowiązek odesłania lub dostarczenia podpisanego czytelnie dokumentu korygującego do MMS Seltris.

3. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, pieniądze będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego MMS Seltris na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczeniu przedmiotu umowy, od której odstępuje klient (decyduje data listu przewozowego z firmy spedycyjnej).

GWARANCJA

1. Wszystkie towary dostępne w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy.
2.Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia uszkodzenia. Koszty przesłania Państwu bezwadliwego towaru pokrywa sklep.
3.Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć kopię rachunku. Towar należy przesłać na adres podany powyżej.
4. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.
5. Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze. ZALECAMY: jeżeli przesyłka, którą otrzymasz: ma naruszone opakowanie, jest niekompletna lub uszkodzona przez przewoźnika, wypełnij druk reklamacyjny (protokół szkody) koniecznie w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze.

ZAWARTOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością MMS Seltris.

Serwis internetowy www.medysklep.pl należący do MMS Seltris korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez MMS Seltris.
2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystane. Zgodnie z w/w ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883).
4. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informacja

+48 608 301 190

(pn-pt: 9:00 - 17:00)

Dane adresowe
Przesyłka kurierska DPD
Oferta specjalna dla stomatologówWysokiej jakości sprzęt metalowy wielorazowego użytku

© MEDYSKLEP - sklep internetowy ze sprzętem medycznym. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. Licznik odwiedzin: 17170484

Oprogramowanie sklepu KQS.store : Realizacja AWESO